Nieuws

Nieuwe structuurvisie op komst

ARCHIEF: Vrijdag 27 maart 2009 Een structuurvisie is een overkoepelend plan voor onze gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening. De huidige structuurvisie van Heiloo dateert uit 1992 en is daarmee al enigszins verouderd. De gemeente is gestart met een traject om tot een nieuwe structuurvisie te komen.

Een structuurvisie is een beleidskader voor de gemeente en bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkelingen binnen de gemeente en de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. De structuurvisie gaat ook in op de wijze waarop de raad zich voorstelt de voorgenomen ontwikkelingen te verwezenlijken.

Vanwege de verplichtingen van de Wet ruimtelijke ordening, het programma Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Processen (DURP) en de nieuwe grondexploitatiewet is het nu een goed moment om een nieuwe visie te ontwikkelen. Dit moment biedt de gemeente de gelegenheid om de gewenste ontwikkelingen voor nu en de toekomst te benoemen en in beeld te brengen. Daarbij kan de vernieuwing van het bestaande beleid worden gekoppeld aan sociale, economische en ruimtelijke wenselijke ontwikkelingen.

Ook geeft het de gemeente de kans om een duidelijk beeld te schetsen voor gevallen waar richting momenteel ontbreekt. De structuurvisie geeft de gemeente een kader voor intergemeentelijke overleggen en overleggen met het Rijk zoals bijvoorbeeld in de discussie over de aansluiting van Heiloo aan de rijksweg A9.

De structuurvisie zal bestaan uit een beschrijving van de bestaande situatie, een beschrijving van de identiteit van de gemeente Heiloo, een beschrijving van de ontwikkelingswensen en een uitvoeringsparagraaf.

De nieuwe structuurvisie is straks voor iedereen gemakkelijk en volledig digitaal raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vrijdag 27 maart 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2017-05-30 Yogacentrum niet welkom bij winkelcentrum: ''Gemeente heeft liever leegstand, dat spoort niet''
2015-11-17 Pamflet over een afslag die Heiloo verdeelt
2014-05-13 College b&w verdeelt de taken
2014-03-05 Provincie verbiedt windmolen Boekelermeer
2014-02-03 Windmolen is historisch element
2013-12-03 Brainstormen over #Structuurvisie 2030
2013-10-09 Bruisend Heiloo heeft de toekomst
2013-05-01 Ex-bankwerker wordt wethouder
2013-03-29 Wethouder wordt burgemeester in Limburg

Meer nieuws met structuurvisie ruimtelijke ordening beleidskader


Bron: Heiloo Finan Stabiel
bron: Heiloo Finan Stabiel
Bron: Gemeente Heiloo
bron: Gemeente Heiloo