Nieuws

Concept welstandsnota ter inzage

ARCHIEF: Woensdag 8 december 2010 HEILOO - De gemeente Heiloo werkt aan de nieuwe welstandsnota ‘Prachtig dorp in het groen’. In de praktijk bleek dat vooral voor verbouwingen weinig aanknopingspunten in de huidige nota stonden. Het concept van de nieuwe welstandsnota ligt zes weken ter inzage.

Heiloo werkt sinds 2002 met een welstandsnota, waarin de gemeente is onderverdeeld in zes soorten architectuur met criteria voor verbouwingen. Daarnaast staan in deze nieuwe versie ‘sneltoetscriteria’. Aan de hand van deze sneltoetscriteria kunnen we kleine, veel voorkomende verbouwingen afhandelen zonder dat een volledige welstandstoetsing nodig is. De ruimere mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen zijn ook verwerkt in de concept-welstandsnota.

Wat is een welstandsnota
Heiloo is een prachtig dorp dat men wil behouden. Tegelijkertijd wil men ook de ruimte hebben om te bouwen en te verbouwen. Als we een huis neerzetten, doen we dat misschien wel voor 100 jaar. Bouwen is daarom een verantwoordelijke onderneming. Om ons te helpen het mooie Heiloo te behouden, voert men een welstandsbeleid, met een welstandscommissie en een welstandsnota. In die welstandsnota staan regels en toetsingscriteria voor het bouwen, verbouwen en de architectuur.

Voor wie is de welstandsnota bedoeld
De welstandsnota is bedoeld voor inwoners met bouw- of verbouwplannen, de gemeente als architectuurbeleid en de welstandscommissie. Omdat de welstandsbeoordeling complex is, vragen burgemeester en wethouders advies aan de welstandscommissie van Heiloo. Deze commissie bestaat uit deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie. De welstandscommissie kijkt bij de beoordeling van bouwplannen naar de kwaliteit van het bouwwerk zelf en bekijkt of het bouwwerk in de omgeving past. De commissie houdt zich bij het advies aan de regels en beoordelingscriteria die in de welstandsnota staan.

Wat gebeurt er met uw zienswijze
Na de inzageperiode van zes weken beoordeelt en verwerkt men alle zienswijzen. De zienswijzen betrekken we bij het voorstel over de concept-welstandsnota dat het college aan de gemeenteraad gaat uitbrengen. U kunt op drie manieren reageren op de concept-welstandsnota. U kunt een brief sturen naar: Gemeente Heiloo, ter attentie van burgemeester en wethouders, postbus 1, 1850 AA in Heiloo. U kunt een e-mail sturen naar: info@heiloo.nl, ter attentie van burgemeester en wethouders. Of u kunt uw zienswijze mondeling indienen bij het loket Bouwen en Wonen.

Planning
Na verwerking van de zienswijzen gaat de nota via de formele vaststellingsprocedure eerst langs het college voor vaststelling en dan langs de raadscommissie Openbare Ruimte. De nota wordt, volgens de planning, op 9 mei 2011 vastgesteld door de gemeenteraad.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@heiloo.nl onder vermelding van ‘vragen over welstandsnota’. Ook kunt u uw vragen stellen bij de publieksbalie Bouwen en Wonen in de hal van het gemeentehuis. De concept-welstandsnota kunt u voor € 25,- krijgen op Cd-rom bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis.

Woensdag 8 december 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2018-09-28 Lintje voor Gerda Gerritsen-Doorenspleet
2015-02-15 Bijzondere schuur met een mysterie
2014-08-31 Pakhuis open met monumentenweekend
2014-06-16 Pakhuis krijgt nieuwe bestemming
2014-04-11 Nieuw idee voor je tuin
2014-04-06 Gratis advies van tuinarchitect
2014-02-11 Tuinarchitect wint tuinenfestival
2013-11-02 Verborgen juweeltjes in Duitse hoofdstad
2013-08-29 Beeldkwaliteitsplan voor Nieuw Varne

Meer nieuws met welstand architect


Bron: TBEZA Architecten
bron: TBEZA Architecten
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: burgering
bron: burgering
Bron: burgering
bron: burgering