Nieuws

Centrum voor jeugd en gezin

ARCHIEF: Donderdag 20 januari 2011 HEILOO - In het voorjaar van 2011 opent het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) aan de Holleweg. Een bekende plek voor veel ouders en kinderen, want daar zijn ook het consultatiebureau en de schoolarts.

Het CJG is bedoeld voor gezinnen met kinderen tot 23 jaar. Hulpverleners werken samen bij de ondersteuning van gezinnen. Ouders, professionals en kinderen kunnen hier vanaf maart binnenlopen met vragen over opvoeden en opgroeien. Er komt ook een digitaal CJG, ook daar kunnen ouders, kinderen en professionals hun vragen stellen.

Eén gezin, één plan
In de wet op de jeugdzorg staat dat gemeenten verplicht zijn voor het einde van 2011 een CJG in te richten. De bedoeling van een CJG is: één gezin, één plan. Hiermee wordt bedoeld dat hulpverleners samenwerken om een gezin te ondersteunen als dat nodig is. In het CJG werken de volgende instanties samen: consultatiebureau, GGD, opvoedondersteuning, gezinscoaching, Bureau Jeugdzorg, de scholen en het maatschappelijk werk.

Snel en effectief
Wethouder Hero Veger zegt over het Centrum voor Jeugd en Gezin: “Ik ben een groot voorstander van een CJG om problemen te voorkomen. We gaan uit van het versterken van de eigen kracht van gezinnen. En als er echt iets aan de hand is met een kind, dan is snelle signalering cruciaal. Dan moet hulp of ondersteuning snel en effectief geboden worden. Dat kan via het CJG”.

Feestelijke opening
De locatie aan de Holleweg is gekozen omdat deze vertrouwd en bekend is, maar ook centraal ligt. Als alles goed gaat, is in maart 2011 de feestelijke opening. "Houdt de websites en de kranten in de gaten, want het wordt heel leuk!"

Donderdag 20 januari 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2022-03-01 Plek voor kwetsbare mensen aan de Kanaalweg
2016-05-10 Heiloo voor 2,4 miljoen in de plus
2016-03-21 ’Kinderen onder de radar’
2014-06-13 PvdA vreest een sociaal ravijn
2014-05-13 College b&w verdeelt de taken
2014-01-17 Gemeente start bewustwordingscampagne
2013-12-06 Kerstactie voor thuisloze kinderen
2013-11-29 Liever met Bergen en Castricum
2013-10-27 Lezing over veerkracht bij kinderen

Meer nieuws met cjg jeugdzorg


Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: Uitkijkpost
bron: Uitkijkpost
Bron: Willibrordschool
bron: Willibrordschool