Nieuws

Gemeente wil meer dialoog in communicatie

ARCHIEF: Donderdag 7 juni 2012 HEILOO - De Gemeente Heiloo heeft een nieuwe visie vastgesteld op communicatie, de komende jaren ligt de nadruk meer op interactie en de dialoog aangaan.

Er is de laatste jaren een en ander veranderd in de maatschappij. Zo neemt het gebruik van social media een grote vlucht, en zijn inwoners mondiger geworden. Deze trends en ontwikkelingen leiden ertoe dat de gemeente Heiloo haar communicatiestrategie aanpast.

"Er is sinds 2010 een collegeprogramma waar participatie een grote rol in speelt", aldus een woordvoerder van de gemeente. In de nota staat dat de komende jaren accenten verlegd worden.

Ombuigen
De actie (het informeren) waar de laatste jaren de nadruk op heeft gelegen, buigt de gemeente meer om naar interactie, en gaat meer de dialoog aan. Het gaat daarbij om communicatie als tweerichtingsverkeer.

Heiloo benoemt vier thema’s voor de toekomst. Hierop richt zich de communicatie van Heiloo zich in de periode 2012-2015. Deze thema’s zijn: de dialoog, de professionalisering, nieuwe media en een goed beeld van de stakeholders.

Donderdag 7 juni 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2021-06-17 Landschap Noord-Holland zoekt PR vrijwilliger
2018-04-28 Jeugd geeft advies over jongeren in armoede
2017-11-21 CKenG vraagt spoeddebat aan over BUCH-organisatie
2014-12-12 College stelt grond aan Lagelaan ter beschikking voor C2000
2014-11-17 Record aantal matches Lustrum Beursvloer Alkmaar
2014-06-21 Pakhuis Dekker opent de deuren
2014-05-13 College b&w verdeelt de taken
2014-04-23 Verzuim Lokaal ontzorgt bij ziekte
2014-04-17 

Meer nieuws met communicatie socialmedia


Bron: Smit & Partners
bron: Smit & Partners
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: ZustersWork
bron: ZustersWork