Nieuws

Twijfels over crematorium in Alkmaar

ARCHIEF: Zaterdag 1 juni 2013 HEILOO - De mogelijke komst van een crematorium in Alkmaar onder de rook van Heiloo heeft geleid tot vraagtekens bij het gemeentebestuur.

Het eerste crematorium van Alkmaar zou moeten komen aan de zuidzuide van de randweg op de plaats waar nu nog tuincentrum De Hoef zit, tegen de grenzen van Heiloo en Bergen. Vanaf de sleeheuvel kijk je er recht tegenaan.

Veel omwonenden in Alkmaar wisten niks van de verkoop van het tuincentrum en ook niet van de komst van een nog te bouwen crematorium. Het wekte verbazing toen de ontwikkelaar mensen warm probeerde te maken voor de plannen.

Twijfels
Ook het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het plan om een crematorium te vestigen aan de Meerweg in Alkmaar. Het college onderschrijft de kennelijke behoefte aan een crematorium aan de zuidkant van Alkmaar, maar heeft in een brief aan het college van Alkmaar zijn twijfels geuit.

"Het college vraagt zich af of een crematorium op die plek past in het landschap en of de verkeersdoorstroming op die plek afdoende geregeld is. Een afschrift van de brief is gezonden aan de gemeenteraad en aan de gemeente Bergen", meldt een woordvoerder van de gemeente.

Zaterdag 1 juni 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2014-04-24 Crematorium Alkmaar is nabij
2013-06-01 Twijfels over crematorium in Alkmaar
2013-04-18 Crematorium onder de rook van Heiloo
2012-09-07 In Memoriam: Piet Dijkstra (1920-2012)

Meer nieuws met crematorium