Nieuws

Voorstel voor nieuwe sociale dienst

ARCHIEF: Woensdag 29 januari 2014 HEILOO - Burgemeester en wethouders willen sociale dienstverlening dichtbij organiseren, met een backoffice op regionaal niveau.

Eind 2011 hebben de colleges in de regio Alkmaar de intentie uitgesproken de samenwerking op het terrein van sociale zaken te intensiveren en de mogelijkheden voor een Sociale dienst Regio Alkmaar (SRA) te onderzoeken.

Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad het college verzocht de mogelijkheid te onderzoeken of er samenwerking mogelijk is tussen de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) op het gebied van het sociaal domein.

SRA + BUCH
Bij het uitwerken kwam een derde variant op tafel, namelijk het lokaal organiseren van de toegang (BUCH) en het omvormen van de SRA tot een regionale backoffice, zeg maar: binnendienst. Men wil nieuwe taken in het sociaal domein integraal oppakken en dichtbij de inwoners organiseren. Maar vanuit efficiencyoverwegingen kiest men voor een backoffice op het niveau van de regio Alkmaar.

Men ziet dat de decentralisaties ook specialistische taken met zich meebrengen waarvoor meer schaalgrootte nodig is om deze efficiënt uit te kunnen voeren. "Vanuit deze overwegingen kiezen de colleges van de BCH-gemeenten voor een integrale toegang op lokaal niveau en een back office op het niveau van de regio Alkmaar", aldus het college in haar voorstel.

Bespreking
Maandag 3 februari 2014 bespreekt de gemeenteraad het voorstel van burgemeester en wethouders. Als de raad instemt wil men het implementatiejaar 2014 te gebruiken voor de nadere invulling van de backoffice. De vergadering in de raadszaal van het gemeentehuis begint om 20.00 uur en is openbaar toegankelijk. Koffie en thee gratis.

Woensdag 29 januari 2014 − bron: Gemeente Heiloo

2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2020-06-16 Klimaatbeleid 2021-2025 BUCH gemeente
2020-06-16 De ’management letter’ van de BUCH begint een bombrief te worden.
2020-06-06 Onderzoek mogelijke fraude
2020-06-03 BUCH geeft gemeenten 1,4 miljoen euro terug
2020-05-14 BUCH bedankt docenten en kinderopvangmedewerkers
2020-04-19 BUCH-gemeenten lanceren pakket noodmaatregelen
2020-04-15 Beweegoefeningen voor thuis
2020-03-19 Geldkrant: nieuw BUCH-instrument in armoedebestrijding

Meer nieuws met sociaal buch sra


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman