Nieuws

Gemeente Heiloo en Rodamco samen aan de slag bij Hoekstuk

ARCHIEF: Donderdag 29 november 2007 De gemeente Heiloo en Rodamco Nederland Winkels B.V. gaan samen aan de slag om het winkelcentrum Het Hoekstuk en de openbare ruimte er omheen op te knappen, zodat hier straks weer een attractief winkelcentrum ontstaat. Hiervoor hebben zij dinsdag 27 november een samenwerkingsovereenkomst getekend. Rodamco neemt het opknappen van het winkelcentrum op zich, de gemeente gaat zich bezighouden met de openbare ruimte.

Het Hoekstuk wordt compleet gerenoveerd. De gevels worden opgeknapt, de uitstraling van het gehele winkelcentrum wordt onder handen genomen, de supermarkt wordt uitgebreid en de entrees van het centrum worden verbeterd. Aan de kant van de Pastoor Muijenweg komt een kleine uitbreiding van Het Hoekstuk. De openbare ruimte rond het winkelcentrum gaat ook de op schop. Zo komen er meer parkeerplaatsen, is er aandacht voor de verkeersroute om het winkelcentrum heen, komt er voor de winkelwagens meer ruimte, net als voor de fietsenstallingen.

Het is de bedoeling dat er in het najaar van 2008 gestart wordt met de renovatie en dit begin 2009 klaar is. Voordat er begonnen wordt, vinden er eerst nog gesprekken plaats tussen Rodamco en de winkeliers over de renovatie, en moet er nog een bouwvergunningsprocedure worden doorlopen. PHI-Development gaat voor Rodamco het werk uitvoeren.

Donderdag 29 november 2007 − bron: Gemeente Heiloo

2018-11-13 Onherroepelijk Uitwerkingsplan Hof van Sombroek
2018-11-13 Wijzigingen betaaldata bijstand (Participatiewet) en IOAW(Z)
2018-11-06 Heiloo treedt op als ambassadeur van Respect
2018-11-04 Verandering in raad Heiloo
2018-10-31 Enquête 'kleine ergernissen'
2018-10-23 Doet u ook mee? Kom aan tafel!
2018-10-22 Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur doet ieder kind mee
2018-10-08 Beschut werken voor mensen met een arbeidsbeperking
2018-10-01 Kinderen kiezen hun favoriete speeltoestellen

Meer nieuws met bar bouw fiets gemeente hoekstuk markt ruimte supermarkt winkel


Bron: Instagram
bron: Instagram
Bron: Instagram
bron: Instagram
Bron: Instagram
bron: Instagram
Bron: Instagram
bron: Instagram
 

Reacties