Nieuws

Concept Verkeersplan gereed voor inspraak

ARCHIEF: Donderdag 6 maart 2008 Wat zijn in Heiloo de knelpunten op het gebied van verkeer en wat wil de gemeente hieraan de komende jaren doen? Dat kunt u lezen in het ‘Verkeersplan 2008-2020’ dat in concept klaar is. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het conceptplan. Voor het maken van dit plan is onder andere gebruik gemaakt van reacties van inwoners die wij kregen via mail, brief en E-spraak.

Behalve de reacties is er ook gekeken naar het bestaande beleid, naar recente (verkeers)onderzoeken en verkeerscijfers. Daarnaast is er met de verkeerscommissie gesproken en heeft de raadscommissie gediscussieerd over het verkeer aan de hand van een aantal stellingen. Dit alles heeft geleid tot het concept-verkeersplan.

Belangrijkste punten
De belangrijkste punten uit het conceptplan is dat de gemeente de kwetsbare routes wil ontlasten, de kansen voor de fietsers beter wil benutten en de bereikbaarheid van de winkelcentra en het station wil garanderen. Maatregelen die in het plan staan zijn onder andere de woonkwaliteit in een aantal straten verbeteren door ervoor te zorgen dat hier minder autoÂ’s komen, waardoor het hier tegelijk veiliger wordt voor fietsers. En ook het aanleggen van fietsverbindingen in het buitengebied en de belangrijkste fietspaden in Heiloo te voorzien van asfalt. Om de bereikbaarheid bij de winkelcentra optimaal te houden, wordt voorgesteld het parkeren van fietsen en autoÂ’s iets uit te breiden.

Ter inzage
In het concept-verkeerplan staat natuurlijk nog veel meer. Het plan ligt vanaf 6 maart a.s. ter inzage in het informatiecentrum in het gemeentehuis, geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur en op maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur. U kunt het plan ook downloaden vanaf onze website www.heiloo.nl via de rubriek Actueel/publicaties-bekendmakingen. Tot en met 16 april 2008 kunnen belanghebbenden hun reactie op het plan geven. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u uw reactie schriftelijk opsturen naar het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Na de inzage termijn worden de reacties die wij ontvangen verwerkt in het definitieve verkeersplan, dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met mevrouw E. Negenman, telefoonnummer 072 535 67 63.

Donderdag 6 maart 2008 − bron: Gemeente Heiloo

2021-10-25 Ben jij ook zo gek op het bordspel 30 Seconds?
2021-10-15 Plantestafette
2021-10-14 Officiële start Jongerenraad met launch event
2021-10-13 Unieke lesmethode in Nederland start in Bergen en Heiloo
2021-10-13 Kinderen gaan op school weer iets maken van weggegooide spullen.
2021-10-13 Groene Straten Gezocht
2021-10-12 Eenrichtingsverkeer in Limmer deel van nieuwbouwwijk Zandzoom.
2021-10-11 College presenteert sluitende begroting 2022
2021-10-08 Online enquête over participatie

Meer nieuws met auto bar fiets fietspad gemeente gemeentehuis gemeenteraad station wethouder winkel


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Fred Dellemijn
bron: Fred Dellemijn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Richard v.d. Veldt
bron: Richard v.d. Veldt