Nieuws

Belastingen en heffingen 2009

ARCHIEF: Woensdag 17 december 2008 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Heiloo in de vergadering van 6 november 2008 nieuwe gemeentelijke belastingverordeningen en tarieventabellen voor 2009 heeft vastgesteld.

Deze besluiten treden in werking op de eerste dag na die van bekendmaking. De verordeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis in het informatiecentrum. Op verzoek kan tegen de daarvoor verschuldigde leges een afschrift van de genoemde besluiten verstrekt worden. Voor de meest voorkomende belastingen gelden vanaf 1 januari 2009 de volgende tarieven:

 Tarief 2009Tarief 2008
Onroerend-zaakbelastingen:
- Tarief eigenaar woning0,0559%0,0572%
- Tarief eigenaar niet-woning0,0893%0,0908%
- Tarief gebruiker niet-woning0,0715%0,0728%
Rioolrecht:
- Bij een waterverbruik kleiner dan 300m3€ 147,00€ 139,00
Afvalstoffenheffing:
- Eénpersoonshuishouden€ 144,00€ 156,00
- Meerpersoonshuishouden€ 255,00€ 276,00
Hondenbelasting:
- Tarief per hond€ 96,00€ 93,00
Toeristenbelasting:
- Per overnachting€ 0,67€ 0,65
Grafrechten:
- Onderhoudsrecht voor een graf€ 50,00€ 92,50
- Onderhoudsrecht voor een urn€ 50,00€ 20,00


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van team Belastingen, telefoonnummers 072 535 66 13, 535 66 19 en 535 66 20.

Woensdag 17 december 2008 − bron: Gemeente Heiloo

2021-04-20 Gratis omruilactie rolcontainers
2021-04-19 De Aldi komt naar Heiloo
2021-04-13 Brand in woning Heiloo, één persoon naar ziekenhuis
2021-04-13 Bewoner gewond bij woningbrand
2021-04-13 De Burger- en Ondernemerspeiling
2021-04-09 In gesprek over inbreilocaties Heiloo
2021-03-30 Werken aan de herinrichting van de Vennewatersweg
2021-03-25 Webinars en voordelige zonnepanelen-actie voor inwoners Heiloo
2021-03-15 Heilooërs zijn zakkenvullers.

Meer nieuws met afval gemeente gemeentehuis gemeenteraad hond honden nacht wethouder woning


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Anne Klijnstra
bron: Anne Klijnstra