Nieuws

Minder betutteling in Welstandsnota

ARCHIEF: Vrijdag 19 november 2010 HEILOO - Afgelopen woensdag besprak de Commissie Ruimtelijke Ordening een nieuwe Welstandsnota voor Heiloo. Er ontstond discussie over de onnodige betutteling van de huidige welstandsregels.

De concept Welstandsnota wordt vanaf december voorgelegd aan de inwoners van Heiloo, waarbij deze informatie goed toegankelijk zal worden gemaakt, ook digitaal. Een aantal aanpassingen zijn:

- ten aanzien van dakkapellen wordt een versoepeling aangebracht: aan achterzijde toestaan van twee dakkapellen boven elkaar; bij dakvlak over twee verdiepingen ook toestaan van een dakkapel op de tweede verdieping;

- de bevoegdheid van het college om de zogenaamde hardheidsclausule toe te passen geldt ook bij sociaal-maatschappelijke aspecten, bijvoorbeeld bij zorg-gerelateerde bouwaanvragen;

- parallel aan de ontwikkeling van deze Welstandsnota worden voorstellen ontwikkeld voor zogenaamde welstandsvrije gebieden, met name in wijken waar ‘al veel gebeurd’ is.

"Hoewel dit niet betekent dat op dit gebied nu ‘alle remmen los gaan’, is hiermee wel een start gemaakt om de regels meer meer in balans te brengen met de beleving van onze inwoners", vindt CDA-Heiloo. "Die hebben best begrip voor redelijke welstandsregels, maar begrijpen niets van ongelijke behandeling en onnodige betutteling. "

CDA-Heiloo zal de reacties van de inwoners zwaar laten meewegen bij de behandeling van de definitieve Welstandsnota in april volgend jaar.

Vrijdag 19 november 2010 − bron: CDA Heiloo

2018-09-28 Lintje voor Gerda Gerritsen-Doorenspleet
2013-08-29 Beeldkwaliteitsplan voor Nieuw Varne
2013-07-16 VVD: 'Schaf de welstandscommissie af!'
2013-05-24 Meer bouwvrijheid vanaf oktober
2012-11-02 Welstandsvrij, niet vergunningvrij
2012-09-14 Meedenken over welstandsvrijheid
2012-07-25 Houten kop in Middeleeuwse put
2012-05-16 Proef welstandsvrijheid van start
2012-05-07 Gemeenteraad bespreekt welstandsvrijheid

Meer nieuws met welstand