Nieuws

Gemeente bundelt jeugdbeleid

ARCHIEF: Vrijdag 9 september 2011 HEILOO - Burgemeester en wethouders hebben afgelopen dinsdag 6 september ingestemd met de startnotitie integraal jeugdbeleid, een eerste aanzet om de toekomstige taken en verantwoordelijkheden in te kaderen.

Taken en verantwoordelijkheden van de gemeente zijn onder andere peuterspeelzalen, gezondheidsvoorlichting, onderwijshuisvesting, subsidie voor sport- en welzijnsvoorzieningen, jongerenwerk, leerplicht, aanpak overlast door groepen jongeren en consultatiebureau's. Soms op basis van een wettelijke taak en soms vanuit lokaal beleid zet men verschillende beleidsinstrumenten in; faciliteren, organiseren, subsidiëren, coördineren of voeren de regie.

De beleidsuitgangspunten voor kinderen en jongeren zijn nu beschreven in de kadernota 1 preventief jeugdbeleid 2005 tot en met 2011, in het visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin en in het visiedocument onderwijsbeleid. "We hebben gekozen om het onderwijsbeleid samen te voegen met het preventieve jeugdbeleid in één nota integraal jeugdbeleid", meldt gemeente.

Op 26 september bespreekt de commissie Maatschappelijke Zaken de startnotitie. In november organiseert men een bijeenkomst met jongeren, ouders en professionals zodat het college samen met deze belanghebbenden de visie en doelstellingen van de startnotitie verder uit kan werken. Naar verwachting stelt de gemeenteraad daarna in het eerste kwartaal van 2012 de nota vast.

Vrijdag 9 september 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2021-07-15 Jongerenplatform regio Alkmaar zoekt jou!
2014-05-13 College b&w verdeelt de taken
2013-03-19 Geen opvoedpoli, wel polderen over hangjeugd
2012-04-17 Subsidie voor buurtsportcoaches aangevraagd
2012-03-27 Jongeren meer betrekken bij beleid
2012-03-15 Taart voor alle leraren
2011-09-09 Gemeente bundelt jeugdbeleid
2011-03-15 Wethouder deelt spijbelkrant uit
2011-02-09 Radio Tendenz op BeatFM

Meer nieuws met jeugdbeleid