Nieuws

Permanente bewoning Koningsveld

ARCHIEF: Woensdag 15 februari 2012 HEILOO - De eigenaren van huizen op het Koningsveld willen legalisering van de permanente bewoning van de voormalige recreatiewoningen. Hiervoor is een wijziging van een oud bestemmingsplan nodig.

In het voormalige recreatiepark Koningsveld, gelegen achter de Westerweg en de Vennewatersweg, staan 62 huizen. Permanente bewoning (95%) wordt sinds de bouw in 1992 gedoogd en de meeste huizen zijn inmiddels verbouwd, zelfs tot Heilooer punthuizen.

Ontsluiting
Permanente bewoning is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Een stedebouwkundig probleem wordt gevormd door de enkelvoudige ontsluiting aan de Vennewatersweg. Rond 2002 werd de ontsluiting naar de Slootenslaan over de grond van de heer Keuning afgesloten. Bij de herziening van het bestemmingsplan Zuid-West in 2010 is Koningsveld niet meegenomen.

“Onlangs nog werd een verzoek tot ontsluiting naar de Westerweg afgewezen”, weet D66-GroenLinks. “De brandweer schijnt hier geen problemen mee te hebben, maar de loopafstand naar het vuilverzamelpunt is groot, nu gemiddeld 230 meter, en het gevoel van veiligheid, dat een tweede voetgangersuitgang zou bieden, is voorstelbaar.”

Oplossing
D66GroenLinks wil graag de slepende zaak oplossen. Vanavond 15 februari 2012 bespreekt de commissie Openbare Ruimte van de gemeenteraad de situatie. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, is openbaar toegankelijk en begint om 20.00 uur.

Woensdag 15 februari 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2014-12-15 Archeologisch onderzoek Zuiderloo levert opnieuw mooie vondsten op
2014-09-04 Waterput is raadsel voor archeologen
2014-07-16 Koningsveld in Heiloo wordt 'echte' woonwijk
2014-07-16 Koningsveld wordt 'echte' woonwijk
2014-06-24 Vervolg archeologisch onderzoek in Zuiderloo
2013-03-20 Voor- en tegenspoed rond de 14e eeuw
2013-02-09 Bezwaren tegen bewoning Koningsveld
2013-01-06 Vondsten in Archeologische Kroniek
2012-09-20 Heiloo is geen Heilig Bos

Meer nieuws met koningsveld gedogen bewoning