Nieuws

Bezwaren tegen bewoning Koningsveld

ARCHIEF: Zaterdag 9 februari 2013 HEILOO - Er zijn meerdere bezwaren ingediend tegen de permanente bewoning van vakantiewoningen op recreatiepark Koningsveld aan de Vennewatersweg.

De gemeenteraad heeft het voornemen de bestemming van de recreatiewoningen op Koningsveld om te zetten naar een reguliere woonbestemming. Het voorontwerp heeft een aantal inspraakreacties opgeleverd.

Grasveld
De familie Keuning van vakantiepark ’t Vennewater heeft een onbebouwd terrein op Koningsveld. Zij stellen dat hun privéterrein wordt beschouwd als gemeenschappelijke ruimte waar alle bewoners van Koningsveld gebruik van maken. Daar hebben zij op zich geen bezwaar tegen zolang dat mogelijke toekomstplannen niet in de weg staat.

Huisvuil
De familie Van Haneghem woont aan de Vennewatersweg direct naast de toegang tot Koningsveld. Men klaagt over het aanbieden van huishoudelijk afval. Dat geschiedt buiten het terrein naast de woning van de familie. Met name de bochten zijn dusdanig krap dat een vuilniswagen niet over Koningsveld kan rijden zonder schade aan de weg en bermen en mogelijk zelfs aan de vuilniswagen zelf.

Hinder
Dreef Beheer B.V. (Deka-tuin) constateert dat door de bestemmingswijziging voor permanente bewoning bestemde woningen binnen de hindercontouren van haar winkel komen te liggen. Dreef Beheer BV vreest dat de exploitatie van het tuincentrum wordt belemmerd door strengere milieueisen of dat zij gedwongen wordt (fysieke) maatregelen te treffen om het woongenot van de woningen op Koningsveld te garanderen.

De commissie Openbare Ruimte van de gemeenteraad bespreekt  op woensdag 13 februari 2013 de afronding van het vooroverleg en inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan voor Koningsveld. De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur.

Zaterdag 9 februari 2013 − bron: Gemeente Heiloo

2014-12-15 Archeologisch onderzoek Zuiderloo levert opnieuw mooie vondsten op
2014-09-04 Waterput is raadsel voor archeologen
2014-07-16 Koningsveld in Heiloo wordt 'echte' woonwijk
2014-07-16 Koningsveld wordt 'echte' woonwijk
2014-06-24 Vervolg archeologisch onderzoek in Zuiderloo
2013-03-20 Voor- en tegenspoed rond de 14e eeuw
2013-02-09 Bezwaren tegen bewoning Koningsveld
2013-01-06 Vondsten in Archeologische Kroniek
2012-09-20 Heiloo is geen Heilig Bos

Meer nieuws met koningsveld bewoning