Nieuws

Stekker uit Groot Alkmaar

ARCHIEF: Vrijdag 21 september 2012 HEILOO - Een fusie van Heiloo met omliggende gemeenten is voorlopig van de baan, een concept regiovisie bevestigt dat er geen intenties in de regio zijn.

De gemeenten Schermer en Graft-De Rijp zijn te klein om alle gemeentelijke taken zelfstandig te kunnen uitvoeren. Zij zochten samenwerking en hebben gekozen tot een fusie met Alkmaar per 1 januari 2015.

Regiovisie
Naar aanleiding hiervan hebben de gemeenten in de regio Alkmaar, de commissaris van de Koningin de heer Remkes en de gedeputeerde voor gemeentelijke samenwerking mevrouw Sweet, in mei van dit jaar afgesproken een regiovisie op te stellen.
 
Uit het concept blijkt dat de komende tijd geen andere intenties bestaan voor fusies tussen gemeenten in de regio en dat er geen sprake is van een restproblematiek van één of meerdere gemeenten. De Regio Alkmaar kent op bestuurlijk en op ambtelijk niveau wel een stevige basis om samenwerking verder uit te bouwen.
 
Zelfstandig
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo bevestigt de conclusie. Men geeft aan dat wat Heiloo betreft de regiovisie aansluit op de strategische visie Heiloo 2015, het collegeprogramma 2010-2014 en het meest recente bestuurlijk overleg van 11 mei 2012. "Een fusie tot Groot Alkmaar is niet aan de orde", meldt een woordvoerder.
 
Heiloo blijft een zelfstandige gemeente met een hoog ambitie- en voorzieningenniveau. Heiloo beschouwt haar positie als onlosmakelijk verbonden aan de regio. Een goede samenwerking met de omliggende gemeenten is daarbij belangrijk.
Vrijdag 21 september 2012 − bron: Gemeente Heiloo

2016-06-01 Nieuwe e-bike fietsroute door Bergen, Alkmaar en Heiloo
2014-07-01 Definitief besluit over C2000
2013-10-06 Regio Alkmaar opent de stembus
2013-02-07 Heiloo op TV in Holland aan Zee
2012-10-29 Fusie in regio Alkmaar dichterbij
2012-09-21 Stekker uit Groot Alkmaar
2012-07-06 Betaald parkeren bij extra bezuiniging
2012-06-28 Holland aan Zee op tv
2012-04-12 Regiodag voor raadsleden en bestuurders

Meer nieuws met regioalkmaar grootalkmaar