Nieuws

ARCHIEF: Donderdag 16 januari 2014 HEILOO - Een nieuwe actiegroep wil het verkwisten van belastinggeld door het gemeentebestuur voorkomen en, daar waar dit nog mogelijk is, terugdraaien.

Het actiecomité wil naar eigen zeggen de belastingbetaler bewust(er) maken van, en inzicht geven in, hetgeen het gemeentebestuur van de gemeente Heiloo met zijn of haar belastinggeld doet en vooral met welk resultaat.

Verkwisting
"Meer dan 20 miljoen verlies op het grondbedrijf in 2010 - 2012, de aanleg en het binnen een maand weer verwijderen van verkeersremmende maatregelen, een extra afslag voor de A9 van 27 miljoen euro die voor Heiloo niet noodzakelijk is.... het gemeentebestuur van Heiloo heeft de afgelopen jaren miljoenen euro's aan belastinggeld verkwist", meent men.

Onderzoek
Het actiecomité wil volledige openheid en duidelijkheid betreffende de gemeentelijke financiën. Nog voor de gemeenteraadsverkiezingen wil men een controle (audit) op de gemeentelijke financiën door een onafhankelijke externe accountant.

Ook eist men nieuw onafhankelijk onderzoek naar de haalbaarheid van mega-projecten zoals afslag A9, Zandzoom, Zuiderloo en Boekelermeer. De besluitvorming over deze projecten wil men opschorten tot de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn.

Donderdag 16 januari 2014 − bron: Actiecomit√© Stop Verkwisting

2014-08-25 A9 is uitdaging voor Heiloo
2014-08-22 Extra kosten voor afslag A9
2014-02-26 Critici willen referendum afslag A9
2014-02-14 Overeenkomst A9 "broddelwerk"
2014-02-12 Stop verkwisting, Goed beleid
2014-01-16 
2011-04-01 Boom Kattenberg wordt gekapt
2009-10-12 Informatieavond Gasopslag Bergermeer
2008-06-24 48 Meter archief naar Alkmaar

Meer nieuws met actiecomite verkwisting